KATEGORYZACJE OBRAZKOWE

19,00 zł

Dostępność: Niedostępny

Autor: Jagoda Cieszyńska, Agata Dębicka-Cieszyńska

Opis produktu

Zestaw składa się z 30 elementów.
W zestawie są obrazki z 6 kategorii (meble, owoce, pojazdy, ubranie, ptaki, zwierzęta).
Dokonywanie kategoryzacji wymaga dostrzegania cech wspólnych oraz różnicujących i jest warunkowane przez działanie zarówno lewej jak i prawej półkuli mózgu. Stanowi podstawę do nauki reguł społecznych i językowych.
Umiejętność dokonywania kategoryzacji jest warunkiem formowania się myślenia przez analogię, warunkującego uczenie się reguł gramatycznych języka etnicznego i języków obcych. Rozumowanie przez analogię umożliwia dostrzeżenie wspólnych elementów (podobieństw) w odmiennych sytuacjach, bądź stosowanie tych samych schematów rozumowania podczas rozwiązywania różnych zadań.