KOMUNIKACYJNE METODY TERAPII OSÓB Z AFAZJĄ

25,00 zł

Dostępność: Niedostępny

Producent/wydawca: Wyd. Centrum Met. Krakowskiej

Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska; Jagoda Cieszyńska

Opis produktu

W każdej sytuacji zaburzeń w komunikacji społecznej dochodzi do frustracji. Budowanie i odbudowywanie języka w umyśle Drugiego Człowieka zawsze opiera się na tych samych mechanizmach – uczenia się w dialogu, poprzez naśladowanie, współdziałanie i instrukcję.
Aby skutecznie uczyć się języka trzeba używać go do komunikacji. Wychodząc od używanych przez grupę społeczną wypowiedzi budowany jest dostępny pacjentowi system językowy.
Ilustracje znajdujące się w zestawie obrazują rozmowę. Pozwalają wypełniać listy dialogowe w sytuacjach:
1. Przywitania

2. Pożegnania

3. Prośby o podanie lub zakup napojów i pokarmów

Pacjenci z częściowo zachowaną umiejętnością czytania lub globalnego rozpoznawania wyrazów mogą wspierać swoją pamięć i uwagę poprzez napisy. Użyta czcionka (majuskuła bezszeryfowa) ułatwia proces odkodowania znaczeń.
W sytuacji braku mowy terapeuta formułuje kwestie swoje i pacjenta, pełniąc podwójną rolę nadawcy i odbiorcy wypowiedzi. Osoba z afazją może budować swoje zdania korzystając z użytej przez terapeutę formuły: Proszę o … i obrazka przedstawiającego różne elementy rzeczywistości.