IDENTYCZNE CZY PODOBNE? – Ćwiczenia kształtujące umiejętność spostrzegania różnic w położeniu przedmiotów

30,00 zł

Dostępność: Niedostępny

Producent/wydawca: Harmonia

Autor: Małgorzata Barańska

Opis produktu

Zestaw Identyczne czy podobne? służy kształceniu sprawności analizatora wzrokowego. Głównym celem pracy z tymi materiałami jest ćwiczenie umiejętności spostrzegania różnic w kompozycjach złożonych z tych samych elementów. Umiejętność ta jest niezwykle przydatna podczas nauki czytania i pisania, pozwala bowiem odróżniać litery o zbliżonym kształcie, różniące się przede wszystkim położeniem na płaszczyźnie.

Publikacja zawiera 20 kolorowych kart. Na jednej karcie znajduje się 12 par kartoników. Na każdym z nich przedstawiono te same przedmioty – jeden, dwa lub trzy, w zależności od poziomu trudności. Obrazki różnią się położeniem przedmiotów względem siebie i względem brzegów kartonika.

Dorosły rozsypuje na stole tyle par obrazków, ile uzna za właściwe. Zadaniem dziecka jest dobranie obrazków w pary i włożenie ich do plastikowych kieszonek. Jeżeli dobrze skompletuje parę, na odwrocie zobaczy dwa takie same (ale całkowicie inne od dobranych w parę) obrazki. Jeśli nie – powinno spróbować jeszcze raz, a dorosły może podpowiedzieć dziecku, na co zwrócić uwagę. Obrazki, które znajdują się na odwrocie kart, również mogą być wykorzystane do ćwiczeń.

Zestaw Identyczne czy podobne? powstał z myślą o najstarszych przedszkolakach oraz uczniach klasy I. Z zestawu mogą korzystać także dzieci starsze, mające parcjalne deficyty rozwojowe lub te, których rozwój jest globalnie opóźniony. Identyczne czy podobne? to pomoc dydaktyczna do pracy i zabawy z jednym dzieckiem lub z ich małą grupką.