Probiotyki i prebiotyki

PROBIOTYKI to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają odpowiedni wpływ na zdrowie gospodarza aPREBIOTYKI to składniki pokarmowe, które nie podlegają trawieniu a ich korzystny wpływ na organizm polega na stymulowaniu wzrostu i akt