ODŻYWIANIE – Ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia

34,00 zł

Dostępność: Niedostępny

Producent/wydawca: Harmonia

Autor: Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz

Opis produktu

Materiały przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo przydatne dla dzieci z autyzmem. W obrębie każdego tematu zadania w zakresie umiejętności wczesnoszkolnych uporządkowane są od najprostszych do najtrudniejszych. Mogą być więc wykorzystywane w trakcie zajęć rewalidacyjnych, ale również jako materiały dodatkowe do pracy na lekcji.

Tematem ćwiczeń są produkty do jedzenia.

W skład publikacji wchodzą:
• karty z łatwymi tekstami służące do kształtowania umiejętności słuchania tekstu mówionego lub czytanego;
• zestaw plansz (obrazków) przydatnych do ćwiczeń z zakresu rozumienia mowy, nazywania przedmiotów oraz budowania zdań i kształtowania umiejętności prowadzenia rozmowy;
• gra edukacyjna, której celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz poznawczych ucznia;
• 60 kart pracy.

Karty pracy zawierają ćwiczenia i zadania kształcące:
• percepcję wzrokową,
• grafomotorykę,
• umiejętność logicznego myślenia – tworzenia kategorii, abstrahowania,
• umiejętność etykietowania, czytania wyrazów i zdań,
• umiejętność pisania wyrazów i zdań,
• wczesne umiejętności matematyczne.

Dane techniczne:
format A4
oprawa teczka
zeszyt A4, 68 stron
plansze 18 kolorowych kart