Powtarzam Rozumiem Nazywam - Zestaw 2

80,00 zł

Dostępność: Niedostępny

Autor: Elżbieta Bierońska, Anna Żywot

Opis produktu

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Układ materiału naśladuje naturalną kolejność nabywania języka przez dziecko. Jego zaletą jest prostota budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności.

Zestaw 2 zawiera rysunki, w których opisie dziecko używa wyrażeń i zdań z dopełniaczem, narzędnikiem, miejscownikiem i celownikiem.

 


ISBN: 978-83-89807-86-1
Format: Teczka A4 + 43 karty + 20-stronicowa książeczka z opisem założeń metody i przebiegu ćwiczeń.