Powtarzam Rozumiem Nazywam - Zestaw 3

80,00 zł

Dostępność: Niedostępny

Autor: Elżbieta Bierońska, Anna Żywot

Opis produktu

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Układ materiału naśladuje naturalną kolejność nabywania języka przez dziecko. Jego zaletą jest prostota budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności.

Zestaw 3 zawiera rysunki, w których opisie dziecko używa konstrukcji z przymiotnikiem, liczebnikiem i przysłówkiem oraz kształtuje umiejętność budowania zdań złożonych współrzędnie.

 

 

ISBN: 978-83-89807-87-8
Format: Teczka A4 + 56 kart + 20-stronicowa książeczka z opisem założeń metody i przebiegu ćwiczeń.