Dorośli z autyzmem

36,00 zł

Dostępność: Na zapytanie

Autor: Hugh Morgan

Opis produktu

Dorośli z autyzmem to pierwsza na polskim rynku monografia tego zagadnienia. Książka podejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, rozpatrywane zarówno z lokalnego jak i międzynarodowego punktu widzenia. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie skutków mało elastycznego sposobu myślenia i postępowania osób z autyzmem, ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w okresach przejściowych oraz w sytuacjach doświadczania straty. Poprzez praktyczne modele postępowania w pracy zawodowej i w dalszym kształceniu, farmakologiczne i edukacyjne podejścia do problemów zdrowia psychicznego, epilepsji i zachowań trudnych, dochodzimy do programu szkolenia dla praktyków pracujących w ośrodkach pobytu stałego.

Spis treści:
Słowo wstępne- Geraldine Peacock
Przedmowa - John Corbett i Hugh Morgan
Wstęp - Hugh Morgan
Usługi dla dorosłych z autyzmem: porównanie sytuacji w różnych krajach - Hugh Morgan
Filozofia leżąca u podstaw świadczenia usług dla dorosłych z autyzmem: krytyka stosowania wartości ogólnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji - Hugh Morgan
Ocena usług dla dorosłych z autyzmem: Autism Quality Audit and Accreditation Programme (Audyt Jakości i Program Akredytacji) - Hugh Morgan i Bob Reynolds
Rozwijanie elastyczności u dorosłych z autyzmem - Rita Jordan i Stuart Powell
Przywiązanie i strata: sytuacje zmian życiowych i przezywanie żałoby - Hugh Morgan
Znaczenie wieku, statusu społecznego i płci dla osób dorosłych z autyzmem - Eve Matthews
Organizacja modelu wsparcia dla dorosłych z autyzmem w ramach kształcenia ponadpodstawowego - Hugh Morgan, Gwenn Edwards, Lynn Mason
Szkolenie zawodowe i organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z syndromem Aspergera i autyzmem: przykład Gloucestershire Group Homes - Alison Matthews
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad dorosłymi osobami z autyzmem - Gilian Wainscott i John Corbett
Problemy psychiczne i behawioralne oraz leczenie farmakologiczne - David J. Clarke
Ocena stylu percepcji i uczenia się jako podstawa przewidywania trudnych zachowań dorosłych z autyzmem i reagowania na nie - Hugh Morgan
Praca z dorosłymi osobami z autyzmem w ośrodkach stałego pobytu: strategia szkolenia praktyków - Hugh Morgan
Posłowie: Przyszłe tendencje w rozwoju usług dla dorosłych z autyzmem w Wielkiej Brytanii - Hugh Morga

Dane techniczne:

Stron: 302
Format: 151 x 227
Oprawa: miękka