Formularz odstąpienia od umowy

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


_______________
(data)

Do
Autyzm Teraz- edukacja, sklep, porady
ul. Walcownicza 22a
04-921 Warszawa


tel.: 505 80 80 46
adres email: e.zaron@autyzm-sklep.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Niniejszym składam/składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ___________________ /o świadczenie następującej usługi ________________(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________

- Adres konsumenta(-ów): _________________

 

__________________________
(Podpis konsumenta(-ów) – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 


(*) Niepotrzebne skreślić.