Regulamin od 01.01.2022r

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.autyzm-sklep.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep internetowy prowadzony jest pod nazwą Autyzm Teraz – edukacja, sklep, porady, ul. Walcownicza 22a, 04-921 Warszawa, NIP 952-10-91-145
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
4. Regulamin zawiera zasady zawierania transakcji w sklepie.


II PROCEDURA SKŁADANIA ZAMOWIEŃ
1. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie należy wybrać produkt, włożyć "do koszyka", kliknąć przycisk "zamawiam", następnie zalogować się (bądź jeśli jesteś po raz pierwszy wypełnić formularz zamówienia) i wybrać sposób dostawy oraz formę płatności.
2. Zamówienie można złożyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej e.zaron@autyzm-sklep.pl lub telefonicznie tel. 505 80 80 46.


III WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
2. Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.
3. Sklep potwierdza zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych, ale w przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: e.zaron@autyzm-sklep.pl, tel. 505 80 80 46.
4. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednak na życzenie Zamawiającego, Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii, pobierając tylko jedną opłatę za przesyłkę.
5. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
• za pobraniem (płatne przy odbiorze kurierowi) z wyjątkiem probiotyków firmy KIRKMAN, które będą realizowane jedynie po wpływie gotówki na rachunek sklepu.
• przelewem – przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Autyzm Teraz - edukacja, sklep, porady: 52 1140 2017 0000 4402 1287 3262
6. Koszty przesyłki zamówień są pokrywane przez Zamawiającego. Wielkość opłat dla Zamawiającego jest stała i kształtuje się następująco:
Koszt i czas dostawy przesyłki w Polsce:
Poczta Polska: czas dostawy do 6 dni po nadaniu, koszt dostawy w przypadku przesyłki płatnej przelewem, po wpływie pieniędzy na rachunek Sklepu - 15,00 zł.
Firma kurierska: czas dostawy do 2 dni po nadaniu, koszt dostawy 18,00 zł po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy lub w przypadku przesyłki za pobraniem 25,00 zł.
W przypadku ciężkich przedmiotów oraz niestandardowych wielkości przesyłek doliczany jest do przesyłki dodatkowy koszt.
Koszty przesyłek, realizowanych za granicę Polski są każdorazowo uzgadniane telefonicznie lub mailowo.


IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 za wyjątkiem probiotyków firmy KIRKMAN, które wysyłane są od poniedziałku do czwartku za pośrednictwem kuriera.
2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
3. Złożone przez Państwa zamówienia będą wysyłane w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub wpłaty środków na rachunek Sklepu. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłka zrealizowana była możliwie jak najszybciej.
4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego, dostępnego na stronie www.autyzm-sklep.pl, formularza zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.


V DOWODY ZAKUPU
1. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu - faktura.
2. Faktury VAT wystawiamy na wyraźne życzenie Zamawiającego. Chcąc otrzymać fakturę VAT należy na zamówieniu w polu „Dodaj komentarze do zamówienia" wpisać „Faktura VAT" i podać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.
3. Faktury VAT dotyczące zakupu probiotyków firmy KIRKMAN, wysyłane są listem na adres Zamawiającego.


VI ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
1. Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.
2. Aby anulować zamówienie należy zadzwonić do nas na numer tel. 505 80 80 46 lub wysłać e-mail na adres: e.zaron@autyzm-sklep.pl
3. W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia.


VII REKLAMACJE I GWARANCJA
1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30.05.2014r. z późniejszymi zmianami o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
2. W przypadku, gdy otrzymany towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy lub nie jest zgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
3. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sklepu Autyzm Teraz, który pokrywa związane z tym koszty.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep Autyzm Teraz zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
5. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, Sklep Autyzm Teraz informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Sklep Autyzm Teraz.


VIII ZWROTY
1. Zgodnie z ustawą z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Klient będący konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Klient będący konsumentem może w szczególności złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: e.zaron@autyzm-sklep.pl. Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając ze wzoru zamieszczonego na stronie Sklepu: www.autyzm-sklep.pl
2. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości elektronicznej, Sklep niezwłocznie przesyła w tej samej formie (emailem na adres podany w ramach rejestracji) Klientowi potwierdzenie złożenia tego oświadczenia.
4. W razie odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłej pieczy. Konsument ma obowiązek odesłania na własny koszt towaru na adres Sklepu. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;
- w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Danych Osobowych jest właściciel Autyzm Teraz- edukacja, sklep, porady 04-921 Warszawa, Walcownicza 22a.
2. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu wysyłkowej sprzedaży towarów są wykorzystywane przez Sklep internetowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
3. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim (za wyjątkiem pkt. 4 i 5) i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów oraz przekazywania im informacji dotyczących oferty.
4. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez Użytkowników,
b )operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności),
c) firmie księgowej, w zakresie danych związanych z wystawianiem faktur na życzenie Zamawiającego,
d) uprawnionym pracownikom Sklepu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienia.
5. Dane osobowe Klientów, którzy złożyli zamówienie na probiotyki firmy KIRKMAN zostaną powierzone Dystrybutorowi Firmie MKM Import Michael Moore, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wybickiego 6/5 w celu realizacji i obsługi zamówienia Klienta bezpośrednio z magazynu Dystrybutora. Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, a podmiot, o którym mowa może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
6. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


X REJESTRACJA
1. Chcąc zostać stałym Klientem naszego sklepu internetowego należy się zarejestrować.
2. Rejestracja umożliwi dokonywanie zakupów bez każdorazowego wpisywania swoich danych kontaktowych oraz informacji niezbędnych do wysyłki.
3. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 2.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).


XI NEWSLETTER
1. Dane użytkownika rejestrującego się w naszym sklepie jako Klient trafiają do naszej bazy Klientów.
2. Do klientów znajdujących się w naszej bazie wysyłamy informacje o nowościach i promocjach.
3. Informacje wysyłane są wyłącznie do Klientów, których dane znajdują się w naszej bazie.
4. Nie chcąc otrzymywać tego typu informacji należy nas o tym poinformować.


XII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Autyzm Teraz - edukacja, sklep, porady, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl
3.W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4.Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Autyzm Teraz - edukacja, sklep, porady:
1) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Autyzm Teraz- edukacja, sklep, porady przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5.Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: www.wiih.org.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6.Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
7.Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
Adresy poczty elektronicznej Autyzm Teraz - edukacja, sklep, porady do kontaktu z Klientami: e.zaron@autyzm-sklep.pl, e.zaron@autyzmteraz.pl
8.Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Autyzm Teraz - edukacja, sklep, porady wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.


XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22 poz.271).
2. Składając zamówienie Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. - Dz.U.04.97.971). Oferta internetowa Sklepu www.autyzm-sklep.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i zdjęcia są własnością ich producenta, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
4. Szczegółowe zasady naszej polityki prywatności zawiera nasza strona Polityka prywatności i plików cookies.