Ten, Ta, To

33,00 zł

Dostępność: Dostępny

Opis produktu

Zestaw plakietek i etykietek służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz, czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczy dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi.
Zestaw ten uczy dziecko rozróżniania rodzajów rzeczowników (męski, żeński, nijaki) oraz rozróżniania zaimków wskazujących. Wskazywanie obrazkiem, etykietką rzeczowników określonych zaimkami wskazującymi.
Zestaw zawiera:
- 1 planszę
- 45 elementów obrazkowych (czarno-białych)

- 45 etykietek opisowych

- opis przykładowych ćwiczeń
Materiał: tektura

Opakowanie: pudełko tekturowe