HISTORYJKI PIOSENKOWO-OBRAZKOWE

37,00 zł

Dostępność: Dostępny

Autor: Małgorzata Barańska

Opis produktu

 Publikacja składa się z 21 historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te stanowią ilustrację. W skład każdej historyjki wchodzą trzy obrazki przedstawiające kolejne zdarzenia lub sytuacje, o których mówią słowa piosenki. Wykorzystane są tu utwory pochodzące z trzech publikacji wydanych przez Wydawnictwa Harmonia: Podróż malowana piosenką , Bajdobrzenie na szkolnej scenie, Inscenizacje najpiękniejszych baśni oraz Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki – część 1 . Muzykę do wszystkich piosenek napisał Andrzej Filar, a słowa Małgorzata Barańska.

Historyjki przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, jednak mogą służyć również dzieciom z najmłodszych klas szkoły podstawowej. Mogą być pomocą dydaktyczną podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela z całą grupą lub do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych prowadzonych przez nauczyciela terapeutę z jednym dzieckiem lub z grupą kilkuosobową. Dzieci mogą korzystać z tej nietypowej, interesującej pomocy również w domu, pracując z rodzicami, a po pewnym czasie nawet samodzielnie.
Praca z historyjkami może przebiegać w różny sposób – dziecko najpierw może słuchać piosenki, a potem układać obrazki; może ułożyć obrazki, a słuchając piosenki, sprawdzić, czy dobrze wykonało zadanie; może również obie czynności wykonywać jednocześnie. Następnie powinno również opowiedzieć całą historyjkę oraz nauczyć się śpiewać utwór.

Historyjki wpływają więc na wiele sfer rozwoju dziecka:
– rozwijają myślenie logiczne i umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
– uczą uważnego słuchania,
– kształcą funkcje językowe,
– rozwijają koncentrację uwagi oraz umiejętność interpretowania treści przedstawionej na obrazkach,
– uczą wiązania treści wyrażonych słownie z ilustracjami,
– ćwiczą umiejętność wypowiadania się, opowiadania i wzbogacają słownictwo,
– uczą zapamiętywania tekstu oraz śpiewania.