JA I MÓJ ŚWIAT 3 - Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ETAP ZDANIA - Karty pracy

40,00 zł

Dostępność: Dostępny

Opis produktu

 Treści publikacji koncentrują się wokół najbliższego otoczenia ucznia: zjawisk i środowisk przyrodniczych oraz zdarzeń ważnych w życiu dziecka i jego rodziny. Nową umiejętnością, którą można doskonalić w trakcie pracy z publikacją, jest czytanie zdań ze zrozumieniem. Materiał opracowano tak, by pomóc uczniom, którzy potrafią czytać, ale mają problem z rozumieniem przeczytanych treści. Dopełnieniem podręcznika są karty pracy, zadania domowe, zabawy i piosenki oraz prezentacje. Te dodatkowe materiały pomagają uczniom w naturalny i atrakcyjny dla nich sposób poszerzyć i utrwalić zdobywaną wiedzę, rozwijać kompetencje językowe, umiejętności społeczne oraz umiejętność czytania i pisania, a także kształtują kompetencje szkolne.

 format: A4
oprawa: teczka
zeszyt: 12 stron (A5)
karty: 121 kolorowych kart w bloku
dodatki: 4 arkusze z naklejkami