KACZOR – kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych (wersja dla osób z zespołem Aspergera)

14,00 zł

Dostępność: Dostępny

Opis produktu

Nieprzestrzeganie zasad higieny może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a także dla kontaktów międzyludzkich (odrzucenie, stygmatyzacja).
Celem pomocy terapeutycznej jest zwiększenie odpowiedzialności za własną higienę wśród nastolatków i osób dorosłych z zespołem Aspergera, a także ukształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Dzięki pomocy, można wyznaczać poszczególne aktywności higieniczne, które osoba powinna wykonać każdego dnia, rano i wieczorem. Pomoc umożliwia zrutynizowanie danych czynności higienicznych, ugruntowanie podstawowej wiedzy na temat higieny.
Prezentowana pomoc może stanowić również narzędzie pracy terapeutycznej (umożliwia zdobycie informacji na temat aktualnych nawyków higienicznych, czy też zaniedbań w tej sferze, a także pozwala wyznaczyć cele do pracy).