JA JAKO CZŁONEK RODZINY

32,00 zł

Dostępność: Dostępny

Opis produktu

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Jest to pozycja książkowa opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Tematami tej pozycji są zagadnienia dotyczące rodziny, rodziców, bliskich, rodzeństwa oraz osób starszych. Książka jest złożona ze zdjęć i tekstu do pracy z dzieckiem. Podział książki jest wygodny do ćwiczeń z uczniem. Lewa strona jest ze zdjęciem skierowanym frontalnie do ucznia siedzącego naprzeciwko nauczyciela. Prawa strona z kolei analogicznie jest zapełniona tekstem, pytaniami, odpowiedziami oraz krótkim ćwiczeniem dla podopiecznego. Dzięki spięciu książki okrągłą spiralą będzie można także książkę ustawić pioniowo i w ten sposób korzystać z ćwiczeń.
Pozycję tą dedykujemy terapeutom, ale także rodzicom chcącym ćwiczyć i utrwalić zawartą w niej wiedzę wraz z dzieckiem.