JESTEM DOROSŁY – BĘDĘ TAK ŻYĆ

15,00 zł

Dostępność: Dostępny

Autor: Marcelina Surowiecka

Opis produktu

Książka ta jest programem nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną bądź znaczną oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pomoc ta skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych przysposabiającymi do pracy zawodowej. Tematem książki są podstawy programowe zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 roku takie jak: tożsamość, funkcjonowanie w społeczeństwie i środowisku pracy, zajęcia z komunikacji i kreatywności. 
Szczególnie wyróżnione w owej książce są tematy przysposobienia do pracy. Zostały podzielone na pięć obszarów, które bez względu na rodzaj niepełnosprawności będą pomocne w nauce. Program nie jest sztywny i istnieje możliwość poszerzenia jego zakresu. Tematy w nim zawarte: technologia informacyjna, zajęcia kulinarne, rękodzieło, gospodarstwo domowe, prace biurowe oraz aktywność na rynku pracy.