Zabawy i ćwiczenia dla dzieci z autyzmem, ZA i zaburzeniami SI